Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors amb exposició a soroll a l’entorn laboral.

Objetius: Sensibilitzar als treballadors sobre els riscos de l’ exposició a soroll i les mesures preventives a adoptar. Fomentar l’ús de la protecció auditiva.

 

Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors amb exposició a productes químics perillosos en l'àmbit laboral.

Objetius: Sensibilitzar als treballadors sobre los riscos derivats del treball amb exposició a productes químics i de les mesures preventives a prendre.  

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Personal específic de laboratori

Objectius: Sensibilitzar als treballadors de laboratori sobre els riscos químics associats i en particular en  l'aplicació de les mesures preventives específiques. 

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Treballadors amb exposició a agents biològics. 

Objectius: Sensibilitzar als treballadors sobre els riscos derivats del treball amb exposició a agents biològics i de les mesures preventives a prendre

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Treballadors amb exposició a agents biològics, del sector sanitari. 

Objectius: Sensibilitzar als treballadors sobre els riscos derivats del treball amb exposició a agents biològics i de les mesures preventives a adoptar.