Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors adscrits a llocs de treball que pertanyen al sector d’oficines i despatxos.

Objetius: 

Sensibilitzar el personal de la importància de la prevenció en l’empresa, identificar els riscos específics del sector d’activitat, per tal de poder identificar-los i adoptar les pertinents mesures preventives.

Donar a conèixer les característiques generals del sector d’activitat, els riscos laborals i mesures preventives de les ocupacions pròpies del sector, així com altres aspectes preventius, com són les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Treballadors que pertanyen al sector específic de l'ensenyament i desenvolupin activitats docents en centres formatius.

Objectius: Garantir la informació i formació general i específica dels treballadors que desenvolupen activitats docents en centrs formatius.

Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors que utilitzen autocars o autobusos per a la realització del seu treball.

Objetius: Donar a conèixer les característiques generals del sector d’activitat, els riscos laborals i mesures preventives de les ocupacions pròpies del sector, així com altres aspectes preventius, com son les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.

 


Durada:
2 hores

Dirigit a: Treballadors/es adscrits a llocs de treball que pertanyen al sector de tallers de vehicles.

Objetius: 

Sensibilitzar el personal de la importància de la prevenció a l’empresa, identificar els riscos específics del sector d’activitat, per poder identificar-los i prendre les mesures preventives pertinents.

Donar a conèixer les característiques generals del sector d’activitat, els riscos laborals i mesures preventives de les ocupacions pròpies del sector, així com altres aspectes preventius, com son les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.

Durada: 3 hores.

Dirigit a: Treballadors/es adscrits als llocs de treball que pertanyen al sector de l’hoteleria.

Objectius: Sensibilitzar al personal de la importància de la prevenció a l’empresa, identificar els riscos específics del sector d’activitat, amb la finalitat de poder identificar-los i adoptar les corresponents mesures preventives.

Donar a conèixer les característiques generals del sector d’activitat, els riscos laborals i mesures preventives de les ocupacions pròpies del sector, així com d’altres aspectes preventius, com són les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Treballadors/es adscrits a llocs de treball que pertanyen al sector del comerç.

Objectius: Sensibilitzar el personal de la importància de la prevenció a l’empresa, identificar els riscos específics del sector d’activitat, per poder identificar-los i prendre les mesures preventives pertinents.

Donar a conèixer les característiques generals del sector d’activitat, els riscos laborals i mesures preventives de les ocupacions pròpies del sector, així com altres aspectes preventius, com son les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.