PROTECCIÓ DE DADES

L'informem que les dades facilitades a través d'aquesta plataforma seran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat de Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U, la finalitat del qual és resoldre les consultes plantejades, iniciar amb vostè relacions comercials i/o proporcionar informació sobre els nostres productes.

Les dades proporcionades seran tractades amb estricta confidencialitat i no seran cedides a tercers, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Així mateix, l'informem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, remetent la seva sol·licitud per escrit a:

Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.

Victor Hugo, 2-4 planta baixa

Telf. 902 333 017
08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Email: info@egarsatsp.es