La Psicosociologia Aplicada és la disciplina que té per objectiu adaptar les demandes de la feina a les capacitats i limitacions de les persones. Aquí trobaràs cursos relacionats amb la prevenció de l'estrès i la insatisfacció laboral.